|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. 1 Maja 2
43-300 Bielsko-Biała 1
skr. pocztowa 465


e-mail: info@techmex.com.pl


Postępowanie upadłościowe spółki prowadzone jest pod nadzorem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy :

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VI Gospodarczy
ul. Bogusławskiego 24
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 4997963

Sygnatura akt VI GUp 5/10 lik.
Główne Telefonywww.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl